Ställ in version av PDF export här, 1.7 är den senaste versionen (opåverkad bildkvalitet), men kan även ställas i version 1.4 och exporterad PDF blir lite mindre i MB räknat, detta är den vanligaste inställningen och påverkar inte bilder speciellt mycket.

expPDF_1

 

Inställning för JPG komprimering av bilder, val av komprimering kan påverka bilder om man ställer för låg kvalité.

expPDF_2

 

Inställning för utfall, med normal inställning. (minimum 3 mm)

expPDF_3

 

Inställning för hantering av färgprofil, är bilder redan belagda med en CMYK ICC profil ska denna inställning användas, är bilder i RGB kan inställning för konvertering göras här för export av RGB till CMYK (4-färg) .

exp_PDF4

 

Inställning för hantering av typsnitt.

expPDF_5

 

Efter export av PDF bör kontroll av bilder, typsnitt och märken göras för att se så alla delar i PDF är rätt omvandlade så inte felaktig tryckPDF skickas onödigt till tryckeriet, felaktigt sparad PDF resulterar i ökade kostnader och förseningar eftersom prepress får åtgärda fel eller kontakta dokumentskaparen.

 

När ett positivt resultat uppnåtts kan man med fördel spara “förinställning” här och namnge inställningen för framtida exporter. Den namngivna inställningen finns då som tillval i “rullgardinsmenyn” av förinställningar.