Prepressråd

Om Adobe InDesign eller liknande program används, bör man tänka på att bilder ska vara i formaten EPS, TIF eller JPG utan komprimering och att de samtidigt ska ligga i CMYK och inte i RGB färgrymd samt att bilder ska hålla 300 dpi i 100% för optimal kvalité.

När dokument är klara för vidare transport till tryckeriet är det en god idé att vektorisera alla typsnitt och därefter exporteras allt till en tryckoptimerad PDF med minst 3 mm utfall.

 

Program som Microsoft Word, PowerPoint och Excel räknas inte till de program som kan skapa tryckoptimerade dokument för tryck, då dessa program inte kan hantera vare sig 4-färgsbilder eller färger i rätt färgrymd. De kan däremot skapa PDF-dokument som med rätt verktyg kan omvandlas till tryckgodkänd kvalité, men då tillkommer kostnader för detta arbete på tryckeriet.

 

Adobe Illustrator fungerar också att skapa tryckmaterial med men då bör man tänka på att alla typsnitt ska vektoriseras och samma sak gäller för inmonterade bilder att de ska vara i CMYK, precis som övriga färger samt att man sparar som EPS eller PDF. Dessa program går i viss mån att editera på tryckeriet men då tillkommer också timdebitering.

oldpress

Bildformat – förklaringar

EPS-filer
Filformatet .EPS (Encapsulated PostScript) används till att överföra bilder i PostScript-språk mellan olika program, och hanteras i de allra flesta bild- och layoutprogram. Ofta är en EPS-fil en illustration eller en tabell som du placerar i ett dokument, men en EPS-fil kan också vara en hel sida.

Eftersom de bygger på PostScript-språk kan EPS-filer innehålla både vektor- och bitmappsbilder. Eftersom PostScript normalt inte kan visas på skärmen skapas en bitmappsfil för förhandsvisning när du visar EPS-bilder på skärmen i InDesign. Om du skriver ut en sida med en EPS-fil på en icke-PostScript-skrivare är det bara den här förhandsvisningsbilden med skärmbaserad upplösning som skrivs ut. Det går att hantera urklippsbanor i EPS-filer som skapats med Photoshop i InDesign.

När du importerar en EPS-fil läggs alla dekorfärger i den till på färgrutepanelen i InDesign. EPS möjliggör upplösning, kvalitet och färger av prepress-kvalitet. I EPS-formatet inkluderas alla färg- och bilddata som behövs för att färgseparera DCS-bilder som är inbäddade i EPS-bilder. EPS är inte det bästa formatet för publicering i HTML-format, men det fungerar bra för onlinepublicering i PDF-format.

EPS-filer kan innehålla OPI-kommentarer (Open Prepress Interface) som gör att du kan använda snabba, lågupplösta bildversioner (utkast) för placering på en sida. När slutprodukten tas fram kan utkastbilderna ersättas automatiskt med högupplösta varianter, antingen i InDesign eller av en prepress-leverantör.

 

TIFF-bilder
TIFF eller TIF (Tagged-Image File Format) används för utbyte av filer mellan program och datorplattformar. TIFF är ett flexibelt bitmappformat som kan hanteras av nästan alla rit-, bildredigerings- och layoutprogram. Dessutom kan praktiskt taget alla bildläsare generera TIFF-bilder. TIFF-dokument har en maximal filstorlek på 4 GB. Photoshop CS och senare stöder stora dokument som sparats i TIFF-format. De flesta andra program och äldre versioner av Photoshop stöder inte dokument som är större än 2 GB.

TIFF-format stöder CMYK-, RGB-, Lab-, indexerade färg- och gråskalebilder med alfakanaler och bitmappsbilder utan alfakanaler. Photoshop kan spara lager i en TIFF-fil. Om du öppnar filen i ett annat program syns bara den sammanlagda bilden. I Photoshop kan även anteckningar, genomskinlighet och pyramiddata med flera upplösningar sparas i TIFF-format. Dessutom kan en inmonterad bild i InDesign färgas i önskad färg om man markerar bilden med direktmarkeringsverktyget (vit pil).

I Photoshop har TIFF-bilder ett bitdjup på 8, 16 eller 32 bitar per kanal. Du kan spara HDR-bilder (High Dynamic Range) med 32 bitar per kanal som TIFF-filer.

 

JPG-bilder
Denna typ av bildformat kan användas både till prepress och till web och har ett stort användningsområde för övrigt. Dock i prepress sammanhang alltid sparas utan komprimering och i 300 dpi.